Giỏ hàng

Đàn Cơ Ngoài Dòng

Đàn piano cơ ngoài dòng là cách gọi các thương hiệu piano không phải là Yamaha hoặc Kawai. Đàn ngoài dòng bao gồm các hãng piano đến từ Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc. Một ưu điểm là mức giá hấp dẫn nhưng vẫn đáp ứng tốt về chất lượng và âm thanh. Một số thương hiệu ngoài dòng phổ biến ở Việt Nam như: Atlas, Apollo, Flora, Rosen, Victor, Baldwin, Fukuyama & Sons…

Apollo A1
-31%
1 phiên bản màu sắc
20,000,000₫ 29,000,000₫
20,000,000₫ 29,000,000₫
Fritz Kuhla
-31%
1 phiên bản màu sắc
25,000,000₫ 36,000,000₫
25,000,000₫ 36,000,000₫
Kraus U130D
-14%
1 phiên bản màu sắc
30,000,000₫ 35,000,000₫
30,000,000₫ 35,000,000₫
Gors & Kallman 350
-29%
1 phiên bản màu sắc
25,000,000₫ 35,000,000₫
25,000,000₫ 35,000,000₫
Morgenstern MU2
-31%
1 phiên bản màu sắc
25,000,000₫ 36,000,000₫
25,000,000₫ 36,000,000₫
Gershwin B150
-26%
1 phiên bản màu sắc
26,000,000₫ 35,000,000₫
26,000,000₫ 35,000,000₫
Fukuyama & Sons EST 1900
-32%
1 phiên bản màu sắc
26,000,000₫ 38,000,000₫
26,000,000₫ 38,000,000₫
P.Welce
-36%
1 phiên bản màu sắc
16,000,000₫ 25,000,000₫
16,000,000₫ 25,000,000₫
Horugel
-22%
1 phiên bản màu sắc
18,000,000₫ 23,000,000₫
18,000,000₫ 23,000,000₫
August Hoffman 112G
-20%
1 phiên bản màu sắc
28,000,000₫ 35,000,000₫
28,000,000₫ 35,000,000₫
Steiner U2M
-17%
1 phiên bản màu sắc
25,000,000₫ 30,000,000₫
25,000,000₫ 30,000,000₫
Moutrie
-29%
1 phiên bản màu sắc
20,000,000₫ 28,000,000₫
20,000,000₫ 28,000,000₫
Erard D1
1 phiên bản màu sắc
22,000,000₫
22,000,000₫
Nobel
-26%
1 phiên bản màu sắc
26,000,000₫ 35,000,000₫
26,000,000₫ 35,000,000₫
Belton FU33
-15%
1 phiên bản màu sắc
22,000,000₫ 26,000,000₫
22,000,000₫ 26,000,000₫
Fukuyama & Sons Alexander
-20%
1 phiên bản màu sắc
28,000,000₫ 35,000,000₫
28,000,000₫ 35,000,000₫
Baldwin Acrosonic
1 phiên bản màu sắc
21,000,000₫
21,000,000₫
Piano Cơ Harmony Màu Đỏ
-26%
1 phiên bản màu sắc
26,000,000₫ 35,000,000₫
26,000,000₫ 35,000,000₫
0989958686
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top